LYRIC

Tudu bes ki n’tem txeu ténpu nka txiga Santiagu
Fadiga ta dam, korason ta pertam (2x)
Pamo lá ki sta nha fonti di inspirason
Nha biku la ki sta interadu (2x)
N tem sodadi papia ku nhas bedjus
Pam brinka ku nhas mininus na mei di banana (2x)

[Refrão] 2x
Nhu Santiagu, uuh
Nta lebabu na nha petu, uuh
Santa Cruz di meu
Nta karegau riba nha kosta
Kaba go nem nka ta kansa

Ah Matinhu Matu Madera n’tem ki bai
Oh ma n’tem ki pasa pa Laranjera
Oh ma n’tem ki subi kebrada
pam ba toma benson la na Mosinha
Ah Matinhu Riba tanbé n’tem ki bai
Pam fla Gudedja mó ki stadu
Oh ma n’tem ki pasa la pa Cruz
pam ba toma benson la na Sabina

[Refrão] 2x
Adicionada por

d1lov3

PARTILHAR

FACEBOOK COMMENTS

O seu endereço de email não será publicado.

PUB

VIDEO